• Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Natuurlijk iets.
Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

ZORGVULDIGHEID
Natuurlijk iets heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Natuurlijk iets aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

SITES VAN DERDEN
Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Natuurlijk iets heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Het auteursrecht op deze website berust bij Natuurlijk iets of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Natuurlijk iets. Het kopiƫren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door Natuurlijk iets.